GDPR

Туроператор Мелиора Турс ООД e администратор на лични данни и работи съгласно актуалните GDPR изисквания, в пълно съответствие с разпоредбите на GDPR регламент ЕС 2016/679, които са съобразени и с изискванията на Регламент ЕО 45/2001.

Желаете да посетите конкретни дестинации, забележителности и атракции?
Екипът на Мелиора Турс ще изработи индивидуална програма за Вас в рамките на 3 работни дни.