Контакти

 

Работно време

Понеделник - Петък

09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30
Събота и Неделя
Почивни дни

 

ТУРОПЕРАТОР "МЕЛИОРА ТУРС"

Удостоверение за регистрация Туроператор

Удостоверение за регистрация Турагент

Застраховка "Отговорност на туроператора"
Договор за безвъзмездна финансова помощ
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент
Проект BG16RFOP002-2.092-0415-C01
В резултат от изпълнението на проекта и благодарение на предоставената БФП, дружеството продължи дейността си.